Bp A. Siemieniewski: Czy nowe medium EWTN Polska jest potrzebne?

Niechaj wszyscy synowie Kościoła starają się jednomyślnie o to, by środki przekazu społecznego stosowane były skutecznie w rozlicznych pracach apostolskich, tak jak tego wymagają okoliczności spraw i czasu” (por. DSP, 13). Od tego czasu nie tylko umacniały się dawniejsze metody ewangelizacji przez media, ale powstawały ciągle nowe inicjatywy w tej materii.

I oto stajemy przed kolejną z nich. Na naszych oczach rodzi się medialna inicjatywa EWTN Polska. Zespół inicjatorów wzoruje się z jednej strony na wzorcach zza oceanu, z USA. To tam Matka Angelica z klasztoru ubogich klarysek skutecznie doprowadziła do powstania sieci telewizyjno – internetowej EWTN głoszącej Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie. Z drugiej strony wzory pochodzą od naszych wielkich, polskich świętych, z o. Maksymilianem Kolbe na czele. Czy nowe medium EWTN Polska jest potrzebne?

Tak, aby pośród innych zasłużonych i cenionych mediów katolickich, które tak cieszą nas w dzisiejszej Polsce, położyć szczególny nacisk na formację liturgiczną, biblijna i teologiczną.

Czy to nowe medium jest możliwe? Tak, potrzebuje jednak gorliwej i szczodrej pomocy. W intencjach nowej inicjatywy modlą się siostry klauzurowe, przy jej przygotowywaniu pracuje już zespół informatyczny i medialny. Zachęcamy wiele kolejnych osób do modlitwy i do współtworzenia EWTN Polska.

bp Andrzej Siemieniewski

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.