Matka Angelica – Modlitwa za EWTN

Matka Angelica – Modlitwa za EWTN

Boże, Panie nieba i ziemi,

Ty sam zdziałałeś wszystko, co uczyniliśmy.

Niech ta katolicka Sieć telewizji

będzie naszym hołdem za piękno Twego Kościoła.

Niech Twój Syn, Wieczne Słowo,

będzie uwielbiony przez to wielkie dzieło Twych rąk.

Błogosław wszystkie programy, które wyjdą z naszego studia.

Jak Twoje Słowo wychod zi od Ciebie, Nasz Ojcze, tak niech to samo Słowo dotknie każdego serca, które słucha naszej Sieci.

Niech Twój Duch działa swobodnie przez każdego nauczającego,

który ogłasza Twą prawdę i Twój Kościół.

Ześlij na tę Sieć moc natchnienia, aby ludzie szukali świętości serca,

gorliwość, by rozszerzał się Twój Kościół,

odwagę, byśmy poszukiwali sprawiedliwości i ludzkich praw, i cierpliwość, aby znosić prześladowania.

Niech Twe ojcowskie błogosławieństwo zawsze na nas spoczywa. Amen

(por. M. Angelica, Prayer for EWTN).

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.