Biuletyn EWTN Polska nr 1 – już do pobrania

Dowiedz się więcej

  • Słowo bp. Andrzeja Siemieniewskiego
  • Wywiad z ks. Piotrem Wiśniowskim – dyrektorem generalnym oddziału EWTN Polska
  • Modlitwa za EWTN
  • Fragment niewydanej jeszcze w Polsce książki o Matce Angelice

POBIERZ

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.