Father Mitch Pacwa w Polsce

Ojciec Mitch Pacwa, od 15 czerwca przebywa w Polsce wraz z ekipą filmową, nagrywa materiał do nowego programu telewizyjnego dla EWTN w USA. Odwiedzi między innymi Karków, Wadowice, Częstochowę, Tarnów kończąc wizytę w Warszawie i Niepokalanowie.

Mitchell „Mitch” Pacwa, S.J. (ur. 27 lipca 1949 r.) jest amerykańskim kapłanem jezuickim. Biegle posługuje się trzema językami. Jest bi-rytuałem, co oznacza, że może celebrować liturgię zarówno w obrzędach rzymskich, jak i maronickich. Jest prezydentem i założycielem Ignatius Productions. Wykładał na Uniwersytecie w Dallas i na Uniwersytecie Loyola w Chicago, a obecnie jest starszym członkiem St. Louis. Centrum biblijne św. Pawła

Po ukończeniu St. Petersburga Gimnazjum Priscilla w Chicago, gdzie był nauczany przez franciszkanów z Rochester, ukończył Pacwa High School w Arcybiskupim Seminarium Przygotowawczym Quigley w 1967 roku. Uzyskał tytuł doktora w Starym Testamencie z Vanderbilt University oraz doktorat w filozofii. Ma także tytuł Master of Divinity i Bachelor of Sacred Theology (S.T.B.) z Jezuickiej Szkoły Teologicznej na Uniwersytecie Loyola.

Jest utalentowanym językoznawcą, posługującym się kilkoma starożytnymi językami, w tym łaciną, greckim, hebrajskim, aramejskim i ugarickim, a także współczesnymi językami: angielskim, niemieckim, hiszpańskim, polskim, nowożytnym hebrajskim, arabskim, francuskim i włoskim. Jest on pochodzenia polskiego.

W EWTN ojciec Mitch jest gospodarzem lub prowadzącym programy telewizyjne m.in.:

EWTN na żywo (EWTN Live) (w środy)
Próg nadziei (Threshold of Hope) (we wtorki)
Różaniec w Ziemi Świętej (The Holy Rosary in the Holy Land)
Matka Anielica na żywo (Mother Angelica Live)

źródło: Wikipedia

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.