EWTN Vaticano wspiera EWTN Polska…

W dniach 27-28 czerwca przedstawiciela EWTN Polska na zaproszenie Alana Holdrena – dyrektora watykańskiego odddziału Telewizji Wiekuistego Słowa, uczestniczyli w spotkaniu rzeczników episkopatów europejskich oraz dyrektorów oddziałów EWTN na Starym Kontynencie. W spotkaniu wzięli również udział hierarchowie, duchowni i dziennikarze zaangażowani w inne media katolickie. Spotkanie służyło przede wszystkim integracji katolickich ośrodków medialnych, ale i próbie nakreślenia wyraźnego planu ewangelizacyjnego jak i reewangelizacyjnego poprzez środki społecznego przekazu. Spotkanie na dachu budynku przy via Conciliacione 17 przebiegało w cieniu konsystorza, na którym papież Franciszek ustanowił nowych kardynałów – w tym polskiego arcybiskupa Konrada Krajewskiego.

*serwis fotograficzny na witrynie https://www.facebook.com/EWTNPolska/
*zobacz i zalajkuj!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.