Matko Boża proszę Cię o Twoją opiekę oraz dary Ducha świętego, Boże prowadzenie dla moich dzieci. Dziękuję za Twoje orędownictwo za naszą rodziną. Proszę o pokój i miłość dla nas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.