O wzajemną miłość i wyrozumiałość dla małżonków Zofii i Czesława.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.