Proszę o cud uzdrowienia mojego Taty z paraliżu oraz o cud dobrych wyników z rezonansu głowy mojej Mamy, nawrócenie się mojego brata oraz uwolnienie mnie od pomówień i chodzenia po różnych organach. Spłatę kredytów.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.