PROSZĘ O ŚWIATŁO DUCHA ŚW. I WSTAWIENNICTWO NAJŚWIĘTSZEJ PANIENKI DO BOGA ZA NASZĄ CÓRKĘ PATRYCJĘ , KTÓRA WŁAŚNIE BRONI PRACY LICENCJACKIEJ .

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.